Veszprémi Evangélikus Egyházközség

kép1kép1“Templomunk a város magja,
Szívünk-lelkünk tárva-nyitva.
Hívunk téged, gyere közénk,
Itt találod lelki békéd.”

Szerető mennyei Atyánk!

Köszönjük, hogy ehhez a veszprémi evangélikus gyülekezethez tartozunk. Hálát adunk neked azért, hogy ezt a keresztyén közösséget is növeled, segíted és megtartod, hogy templomunk vasárnaponként megtelik híveiddel.

Köszönjük, hogy részt vehetünk ezeken az istentiszteleteken és más gyülekezeti alkalmakon.

Hálát adunk azért, amit eddig adtál, hogy gyülekezetünk ilyen egységgé tudott kovácsolódni.

Szeretnénk, ha minél több emberben felébredne általunk, velünk a vágy, hogy helyet találjanak ők is közösségünkben.

Adj erőt, hogy gyermekeink, fiataljaink is érezzék, hallják a megszólítást a hitben való növekedésre.

Áldd meg és segítsd lelkipásztorainkat, adj nekik minden időben hitet és erőt, hogy a rájuk bízott nyájat a te általad mutatott helyes úton vezessék és tartsák.

Istenünk, add Szentlelkedet, hogy erejével minél nagyobb szeretetben élő és hitben erős gyülekezetünk legyen és maradjon.

Ámen.

(Gyülekezeti nap 2009)