Üdvözöljük!

Gyülekezeti tagjaink így gondolnak templomunkra, egyházközségünkre:

Szerető mennyei Atyánk!

Köszönjük, hogy ehhez a veszprémi evangélikus gyülekezethez tartozunk. Hálát adunk neked azért, hogy ezt a keresztyén közösséget is növeled, segíted és megtartod, hogy templomunk vasárnaponként megtelik híveiddel.

Köszönjük, hogy részt vehetünk ezeken az istentiszteleteken és más gyülekezeti alkalmakon.

Hálát adunk azért, amit eddig adtál, hogy gyülekezetünk ilyen egységgé tudott kovácsolódni.

Szeretnénk, ha minél több emberben felébredne általunk, velünk a vágy, hogy helyet találjanak ők is közösségünkben.

Adj erőt, hogy gyermekeink, fiataljaink is érezzék, hallják a megszólítást a hitben való növekedésre.

Áldd meg és segítsd lelkipásztorainkat, adj nekik minden időben hitet és erőt, hogy a rájuk bízott nyájat a te általad mutatott helyes úton vezessék és tartsák.

Istenünk, add Szentlelkedet, hogy erejével minél nagyobb szeretetben élő és hitben erős gyülekezetünk legyen és maradjon.

Ámen.

(Gyülekezeti nap 2009)

 

Istentiszteletek:

Veszprémben:

minden vasárnap és ünnepnap: 10 órakor
Helyszín: Kossuth u. 4.

Balatonalmádiban:

minden vasárnap és ünnepnap: 16 órakor
Helyszín: Bajcsy-Zs. u. 25.

Balatonfűzfő:

minden hónap első vasárnapján, karácsony, pünkösd ünnepén 14:30-kor úrvacsorai istentisztelet.
Helyszín:református templom

Gyermek-istentisztelet:

Veszprémben: a tanév minden vasárnapján 10 órakor, valamint szenteste 16 órakor

 

A korábbi istentiszteletek ide kattintva hallgathatók meg.