Rólunk

Gyülekezetünk története:

Már a XVIII. század elején olvashatunk feljegyzésekben 40 evangélikus családról, akik hamar arra törekedtek, hogy saját templomuk legyen. Nem elégedtek meg az akkori helyzettel, hogy ők kényszerültek kimenni az egyik közeli településre meghallgatni a prédikátort, hanem azt akarták elérni, hogy a saját lelkészüket hallgathassák a saját templomukban. 1794-től már felszentelt lelkész állhatott a gyülekezet élén, 1798-ban pedig felépíthették azt a templomot, amely ma is a gyülekezet lelki otthona. Az eredetileg torony nélkül épült templomhoz 1910-ben építettek tornyot, benne három haranggal. A harangok közül kettőt az első világháborúban rögtön el is vittek. Csak 1998-ban, a templom 200. éves évfordulójára kerülhetett vissza az elvitt kettő közül a kis harang két család adományából.

1948-tól a hatvanas évek végéig a gyülekezet a templomán kívül minden ingatlanát elveszítette államosítás és tanácsi kisajátítás következtében. A hetvenes évek elején pedig az elvett ingatlanok: iskola, bérház, lelkészlakás, kántorlakás a városrendezés miatt lebontásra kerültek, emiatt az új, vásárolt lelkészlakás a templomtól távol helyezkedhetett csak el. A templom – és a többi gyülekezeti épület: hivatal, lakás, gyülekezeti terem, több, mint harminc éven át tartó kényszerű, egymástól való térbeli távolléte szűnhetett meg a kilencvenes évek végén a kapott kárpótlás alapján.

Így 1999-ben új gyülekezeti ház épülhetett fel közvetlen a templom mellett a régi elbontott épületek egy része helyett. Az új épületben helyet kapott a gyülekezeti terem, a lelkészi hivatal, a lelkészlakás és egy vendégszoba. Az új épület lehetőséget adott és biztosított arra, hogy új, hitet ébreszto és erősítő közösségi alkalmak kezdődhessenek el az eddigiek mellett: gyermek-istentiszteletek, nőegylet, férfikör, ifjúsági órák, bibliaórák dolgozók és nyugdíjasok számára.

Az alkalmak során a város közepén, a hitében, Istennel és egymással való közösségben egyre erősödő gyülekezet él, és fog élni Isten kegyelméből ezután is.

A veszprémi anyagyülekezethez egy leánygyülekezet, Balatonalmádi, és 12 szórvány, a környező települések tartoznak. A gyülekezet becsült létszáma összességében kb. 1000-1100 fő, istentiszteleten rendszeresen 80-100-an vesznek részt, a gyülekezet anyagi fenntartásához több, mint 650-en járulnak hozzá.

Gyülekezetünk testvérei:

Rovaniemi:

Több, mint 30 éve tart a kapcsolat Lappföld fővárosának gyülekezetével, Rovaniemivel. Számtalan testvérgyülekezeti találkozóra került sor ezalatt az idő alatt. Barátságok szövődtek, a két gyülekezet tagjai közül sokan elkezdték egymás nyelvét tanulni. A testvéri kapcsolat lehetővé tette, hogy a fontosabb eseményeket közösen ünnepeljük, s azt is, hogy egymás hitélete, istentiszteleti- és gyülekezeti élete által gazdagodjunk, gyarapodjunk, a gyülekezetépítéshez segítséget kapjunk.

Hammelburg:

Élénk a kapcsolat a bajorországi Hammelburg evangélikus gyülekezetével. A testvérgyülekezeti találkozókon túl a gyülekezetek egyes tagjai külön kapcsolatokat, barátságokat ápolnak.Gyülekezetünk fiataljai sok segítséget kapnak a német nyelv gyakorlására. Jövő évben ünnepeljük a kapcsolat 10 éves évfordulóját, melyre várjuk a testvérgyülekezet kis csoportját.