Alapítványunk

Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány
8200 Veszprém, Kossuth u. 4.
Elnök: Molnár Miklós tel.: 06-70-773-7288

Az alapítvány célja:

  • Az evangélikus egyházi élet fellendítése,
  • Egyházi ingatlanok fenntartása,
  • Hitélet támogatása, tárgyi feltételeinek biztosítása,
  • Az ifjúság erkölcsi nevelése, egyházi iskolák, saját óvoda támogatása,
  • Testvér egyházakkal kapcsolattartás.

Veszprém Megyei Bíróság a Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítványt 60.340/1992. szám alatt jegyezte be, majd közhasznú szervezetté 1998-ban minősítette.

Adószám: 18913419-1-19
Bankszámlaszám: 11748007-20089515-00000000.

Szeretettel kérjük és köszönjük, ha adója 1 %-nak felajánlásával támogatja Alapítványunkat.

Kedves Testvérek!

2014. november hónapban, – gyülekezetünk tagjai, hívő testvéreink és hozzátartozóik – 2013 évi 1 %-os felajánlásaiból, a NAV-(APEH) – alapítványunk részére, 413 781.-Ft-ot utalt át. Alapítványunk vezetése, gyülekezetünk presbitériuma köszöni a felajánlásokat, és egyben tájékoztatjuk híveinket, Testvéreinket, hogy a kapott összeget, gyülekezetünk hitéleti, oktatási, nevelési feladatainak tovább fejlesztéséhez, megvalósításához használtuk fel. Kérjük hívő testvéreinket és hozzátartozóikat, mindazokat az ismerőseiket, akik adóbevallásra kötelezettek, hogy ez évben is támogassák a felajánlható 1-1 %-kal gyülekezetünk alapítványát. Felajánlásaikat köszönettel fogadjuk! Az 1-1%-os nyomtatványok ? az iratterjesztő asztalról – folyamatosan, -április végéig- elvihetők, kérhetők!

Veszprém, 2014. november 25.
Szente József
alapítvány kuratóriumi elnök

Tájékoztató az EMMI pályázatról

Az alapítvány közhasznúságú jelentései:

A 2011-es év közhasznúsági jelentése

A 2012-es év közhasznúsági jelentése

A 2013-as év közhasznúsági jelentése