Védekezési Szabályzat

A Veszprémi Evangélikus Egyházközségben a következő védekezési szabály érvényes az istentiszteleti alkalmakon:

  1. Az alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
  2. A bejárati ajtó és átlósan két ablak az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
  3. A főkapunál és az oldalbejáratnál feltűnő helyen kitéve gondoskodunk kézfertőtlenítésről;
  4. A padokban, illetve a székeken a kijelölt helyeken lehet csak ülni – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosítva minden irányba legalább 1,5 m távolságot;
  5. A liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
  6. Az istentiszteleteken az ige-és úrvacsorai liturgiában az énekeket szöveggel is lehet mondani, az énekek rövidített versekkel éneklendők, kis hangerővel; Az éneklésben maszkkal az arcon mindenki úgy vegyen részt, ahogyan neki kényelmes.
  7. Mindenki lehetőleg a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja;
  8. Az úrvacsoraosztás rendje: a korlátnál legfeljebb 5 fő tartózkodhat, egyenként másfél méteres távolságban, a szentséget csak a lelkész általi bemártással lehet magunkhoz venni, a lelkészek maszkban, cérnakesztyűben végzik az osztást, előtte kézfertőtlenítőt használva. Az úrvacsorára várakozók a padsorok előtt, két oldalt másfél méteres távolságban állnak egymástól;
  9. Az offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett perselyben, a régóta megszokott rend szerint;
  10.  Minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Veszprém, 2020. május 19.

                                                         Isó Zoltán             Bereczky Gyula                                                             lelkész                     felügyelő

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.